30 خرداد
16 تیر
8:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ خراسان جنوبی

کارگاههای تخصصی آموزش دروس علوم انسانی

01 مرداد
02 شهریور
8:00 ق.ظ - 2:00 ب.ظ کهگیلویه و بویر احمد

کارگاههای تخصصی آموزش دروس علوم انسانی