مشخصات فردي
نام و نام خانوادگی: محمد حسن مرصعی سال تولد: 1364

سوابق تحصیلی

-فارغ التحصیل مهندسی برق (مخابرات) از دانشگاه صنعتی شریف

-فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف

-دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری، دانشگاه صنعتی شریف

-طلبه درس خارج حوزه علمیه قم

 

سوابق آموزشی

فلسفه علم؛ فلسفه علوم اجتماعی؛ منطق و فلسفه اسلامی؛ مبانی حکمت متعالیه و علم النفس؛ کلام و کلام جدید؛ هندسه دوره متوسطه؛ جامعه شناسی دوره متوسطه

سوابق تحصیلی

دیپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان مفید، 1381
( کنکور سراسري ریاضی فیزیک 1382 (رتبه 61 منطقه 1
کارشناسی مهندسی برق (مخابرات)؛ دانشگاه صنعتی شریف، 1387- 1382
کارشناسی ارشد فلسفه علم؛ دانشگاه صنعتی شریف،1392- 1389
عنوان پایان نامه: “دستگاه مفهومی از منظر پل تاگارد” [علوم شناختی]

دانشجوي دکتري فلسفه علم؛ دانشگاه صنعتی شریف، 1394
عنوان پایان نامه: “پدیده هاي فراروانشناختی و تقلیل گرایی علمی”

حوزه علمیه، دروس سطح1387

سوابق پژوهشی

مقاله “مدعیات فراروانشناختی و نظریه این همانی”، در حال انجام
مقاله “بررسی موفقیت هاي طب سنتی”، در حال انجام

ترجمه کتاب ،Irreducible Mind در حال انجام

سوابق آموزشی

منطق و فلسفه اسلامی، حوزه علمیه مشکات، مدرسه عالی شهید مطهري، سیمافکر، و… ( فلسفه مقدماتی، تاریخ فلسفه اسلام  و…)
مبانی حکمت متعالیه و علم النفس صدرایی، بنیاد تربیتی حیات
فلسفه علم، مدرسه عالی شهید مطهري
کلام و کلام جدید، حوزه علمیه مشکات ( کلام نوین اسلام،  کلام جدید،)

روانشناسی فراشخصی (Transpersonal Psychology) موسسه سروش مولانا

فلسفه علوم اجتماعی، براي جمعی از دانشجویان علوم اجتماعی
جامعه شناسی دهم و یازدهم رشته علوم انسانی، مدارس تبیان و نیکان.

زمینه پژوهشی

علم و دین و علم دینی، روانشناسی فراشخصی، فراروانشناسی، فلسفه روانشناسی و هوش مصنوعی، تقلیل گرایی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه طب، طب اسلامی و طب اخلاطی (سنتی)

محمد حسن مرصعی