محمد جال

فارغ التحصیل در رشته زبان و ادبیات عربی در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری

24 سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش شهر تهران

استاد مدعو دانشگاه فرهنگیان

مدرس کشوری، ضمن خدمت و توانمند سازی معلمان برای آمادگی تدریس کنکور در شهر تهران

داور جشنواره خوارزمی و داور ناظر در روش تدریس معلمان برتر در مناطق نوزده گانه شهر تهران

مؤلف کتاب های:

1) میکروطلایی گاج (عربی کامل)،خط ویژه عمومی و اختصاصی علوم انسانی

2) فن ترجمه و کتاب های مختلف ده استان از نشر امتحان

3) کتاب عربی 3 نظام قدیم از انتشارات رزمندگان

4)کتاب مجموعه سؤالات طلایی از انتشارات استادی و قلم چی

5) کتاب عربی 3 تکمیلی از انتشارات تضمین دانش

6) پژوهش در 4 جزء قرآن کریم در مورد علم بیان شاخه استعاره