مجید بهنام

تحصیلات:

دیپلم: علوم تجربی

کارشناسی: مهندسی کشاورزی – دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد: مدیریت کارآفرینی گرایش MBA- دانشگاه تهران

 

سوابق اجرایی:

79- 78 مسئول سایت Infopoultny (تلاونگ)

79-85 مدیر داخلی و فنی روزنامه جهان فوتبال

83- 81 مسئول سایت پاس جوان

82- 85 مسئول سایت جهان فوتبال

85-87 مسئول IT روزنامه پول و دبیر کشاورزی

87- تاکنون مدیرمسئول نشریه مزرعه‌داران

94-97 مدیر مسئول نشریه دادوستد

95- تاکنون  مدیر انتشارات اشاره طلایی

97- تاکنون مدیر مرکز ترویج علوم‌انسانی