فريده حشمتی

وضعيت تحصيلی فريده حشمتی :

ـ کسب مدرک کارشناسی از دانشگاه شهید چمران با معدل 85/16
ـ كسب مدرك كارشناسي ارشد از دانشگاه الزهرا (س)در سال 1382 با معدل 53/17
نمره پايان نامه 50/19 با عنوان «رويكرد جامعه شناسی تاريخی در تاريخنگاری علی بن حسين مسعودی»
استاد راهنما :آقاي دكتر ولوی  استاد مشاور : آقاي دكتر رجبلو
ـ دانشجوی نمونه در دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی 81-1380
ـ پژوهشگر نمونه در سال دانشگاه الزهرا 82-1381

وضعيت شغلی:

– دبير آموزش و پرورش مناطق 15 و 5 تهران در مقطع پيش دانشگاهي و متوسطه
سابقه شغلي : 28 سال
ـ عضو گروه تاریخ منطقه 15 در سال‌های 86-1385
ـ عضو گروه تاریخ اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 87-1386
ـ سرگروه تاریخ اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به مدت چهارسال 91- 1387
ـ عضو شورای برنامه‌ریزی دفتر تألیف، گروه تاریخ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از 1394

مقالات منتشر شده فريده حشمتی :

ـ نوشتن مقالاتی در باره شخصيت‌ها و موضوعات تاريخی در دانشنامه جهان اسلام که برخی به چاپ رسیده است و برخی نیز به ترتیب الفبایی به چاپ خواهد رسید.

ـ جراح بن عبدالله حکمی ،دانشنامه جهان اسلام ، ج9 ،1384.

ـ حجربن عدی،دانشنامه جهان اسلام،ج12، 1387.

ـ حراء(غار) ، دانشنامه جهان اسلام،ج12، 1387

ـ حسّان بن مفرّج، دانشنامه جهان اسلام،ج13، 1388.

ـ حسان بن نعمان، دانشنامه جهان اسلام، ج13، 1388 .

ـ حسن مثنّی، دانشنامه جهان اسلام، ج13، 1388 .

ـ حضرمی، حفص، دانشنامه جهان اسلام، ج13، 1388 .

ديگر مقالات به ترتیب حروف الفبا چاپ خواهد شد.
ـ خلفای راشدین .
ـ شبث بن ربعی .
ـ عبدالرحمن بن مفرج .
ـ عبدالملک بن صالح.
ـ عبدالرحمن بن عوف.
ـ شورای کتاب کودک.
ـ اسلام در مالزی، مجله رشد آموزش تاریخ، دوره‌ی هشتم، شماره‌ی 3،بهار 1386.
ـ تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی، مجله رشد آموزش تاریخ، دوره‌ی یازدهم، شماره‌ی 2، زمستان 1388.
ـ معرفی کتاب: تاریخ آغازین فراماسونری در ایران مجله رشد آموزش تاریخ، دوره‌ی یازدهم، شماره‌ی 2، زمستان1388.
ـ گفتگو با خانم روح‌الامینی موسس و مسئول موزه‌ی آگیرا در مجله رشد آموزش تاریخ41، دوره‌ی دوازدهم، شماره‌ی2، زمستان 1389
ـ ارائه مقاله در نخستین همایش مورخان و محققان تاریخ اسلام با عنوان «ارزیابی تحلیلی متون تاریخ اسلام در آموزش و پرورش؛ راهکاری برای تعلیم و تربیت» 2 اسفند 1390
ـ ارائه مقاله در نشست تخصصی تاریخ شفاهی ایثار و شهادت با عنوان «تاریخ شفاهی وزارت آموزش و پرورش در دفاع مقدس» (تالیف مشترک)در اسفندماه 1392
ـ ارائه مقاله در چهارمین همایش «آموزش تاریخ در مدارس» (کرمان) با عنوان «جایگاه انجمن ایرانی تاریخ در دانش‌افزایی مخاطبین با تکیه بر دبیران تاریخ»

کتاب:

ـ همكاري در كتاب امتحانات دروس دوره پيش دانشگاهي رشته علوم انساني، (طراحي سوالات بخش تاريخ شناسي)، از مجموعه كتاب‌هاي گام آخر، تهران ، نشر گل واژه،1389.
ـ اکو سوال تاریخ(1) ایران و جهان باستان، سازمان آموزشی کاگو، 1395

فعالیت‌های علمی و اجرایی فريده حشمتی :

ـ کسب گواهی صلاحیت تدریس مدرسان دوره‌های کوتاه مدت آموزش نیروی انسانی در سال 1387
ـ مدیر اجرایی فصلنامه تخصصی «مطالعات تاریخ اسلام» به مدت سه سال (90ـ1388)که تا شماره 8 با این فصلنامه همكاري ادامه داشت.
ـ فعاليت در فرهنگنامه كودكان و نوجوانان در سال 1377
ـ دبیر گروه روش‌شناسی پژوهشکده تاریخ اسلام حدود یک سال 1389
ـ عضویت در شورای برنامه‌ریزی دفتر تألیف گروه تاریخ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در تدوین کتاب‎‌های تاریخ 1 و2 و 3
ـ عضویت در کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ و مشارکت در برگزاری همایش‌های آموزش تاریخ و نشست‌های دوره‌ای انجمن
ـ برگزاری دوره‌های ضمن‌خدمت در مناطق 2 و 5 و 8 تهران
ـ برگزاری جلسه‌های هم‌اندیشی در گروه‌های تاریخ مناطق 5، 10، 15 و 18 تهران