زندگی‌نامه

علی ضیغمی متولد سال ۱۳۶۳ شمسی در دهستان «فُرُومد» شهرستان «میامی» استان سمنان. ورودی سال ۱۳۸۱ مقطع کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان. کسب رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد کشوری در سال ۱۳۸۵. ورودی سال ۱۳۸۵ مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران. ورودی سال۱۳۸۷ مقططع دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران. استخدام در دانشگاه سمنان از اسفند ۱۳۹۰ به عنوان عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی این دانشگاه. تألیف ده‌ها مقاله علمی و کتاب و راهنمایی و مشاوره ده‌ها پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری.
خدمت در مناصب مختلفی چون مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان، مدیر داخلی و مدیر مسؤول مجله بین المللی دراسات في اللغة العربية وآدابها، عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی کشور در دوره چهارم

سوابق علمی

 • کارشناسی زبان و ادبیات عربی/ ۱۳۸۵

مقطع کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی سمنان، ورودی ۱۳۸۱، فارغ التحصیل ۱۳۸۵

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی/ ۱۳۸۷

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۸۵، فارغ التحصیلی ۱۳۸۷

 • دکتری زبان و ادبیات عربی/ ۱۳۹۰

دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۸۷، فارغ التحصیلی ۱۳۹۰

سوابق اجرایی

 • عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
 • مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان، از خرداد ۱۳۹۳ تا مهر۱۳۹۶
 • مدیر مسؤول مجله دراسات فی اللغه العربیه و آدابها، از آبان ۱۳۹۶ تاکنون
 • عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، از آذر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
 • عضو هیأت مدیره و خزانه‌دار دور چهارم هیأت مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
 • بازرس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
 • بازرسی اصلی هیأت مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
 • مسؤول روابط عمومی دانشگاه سمنان، از آبان ۱۳۹۶ تا کنون