ابوطالب بیگ محمدی 

رزومه تحصیلی و کاری 

– دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهران
– کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهران
-اولین مترجم رسمی شفاهی کشور
– مترجم رسمی کتبی

سوابق آموزشی و حرفه ای ابوطالب بیگ محمدی:

– مدرس دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه آزاد اسلامی
– مدرس دوره های ارتقا دانش و مهارت دبیران زبان انگلیسی CPD
– مدرس TTC , TOT
-مدرس دوره های تربیت مترجم
مولف کتاب
– مترجم و ویراستار پروژه های ترجمه

دکتر ابوطالب بیگ محمدی، مدرس کارگاه «ارتقا روش های تدریس زبان انگلیسی» در «همایش ارتقای دبیران و مدیران مرکز ترویج علوم انسانی » به مسائل مرتبط با تدریس و روش تدریس خواهند پرداخت. با توجه به تغییر کتاب‌های درسی و استفاده از کتاب‌های جدید، تغییر رویکرد تدریس، یک نیاز اساسی برای بسیاری از اساتید و دبیران فرهیخته است که مجدانه و دلسوزانه در مسیر آموزش آینده سازان کشور، از هیچ تلاشی برای ارتقای سطح آموزش فروگذار نمی‌کنند. از همین‌رو محتوای سخنرانی دکتر ابوطالب بیگ محمدی معطوف به جوانب مختلف این تغییرات و تجلی آن‌ها در نحوۀ ارائۀ مطالب درسی در کلاس، و نیز نوع فعالیت‌های فرایند آموزش و یادگیری در کلاس درس خواهد بود، بویژه: ازنظر:

The new roles teachers will play in teaching/learning processes

A wholesale change in teaching approach or approaches taken so far

Manifestation of these developments in classroom activities