نمایش دادن همه 3 نتیجه

دوره آموزشي علوم و فنون ادبی با هدف عروض سماعی (خراسان جنوبی)

آموزش مجازی عروض و قافیه (عروض سماعی)
دوره های مجازی آموزش عروض و قافیه با محوریت آموزش عروض سماعی – بررسی کتاب‌های عروض و قافیه در سه پایه 10.11.12 -
8:30
0
399000 تومان رایگان!

دوره مجازی آموزش تاریخ

دوره آموزش مجازی تاریخ
4.33 3 رای
دوره مجازی آموزش تاریخ: -بررسی تاریخ سه پابه ده، یازدهم و دوازدهم – کاربردی‌سازی آموزش تاریخ – یادگیری ت
4 ساعت
0
399000 تومان رایگان!

دوره آموزشي علوم و فنون ادبي با هدف عروض و قافيه

آموزش مجازی عروض و قافیه (عروض سماعی)
دوره های مجازی آموزش عروض و قافیه با محوریت آموزش عروض سماعی – بررسی کتاب‌های عروض و قافیه در سه پایه 10.11.12 -
8:30
7
399000 تومان رایگان!