مشاهده همه 3 نتیجه

دوره مجازی آموزش دین و زندگی (سیستان و بلوچستان)

دوره مجازی آموزش دین و زندگی
بدون امتیاز 0 رای
دوره مجازی آموزش دین و زندگی -درک اطلاعات، فهم معانی، انتقال معلومات به حوزه ای جدید، تفسیر وقایع -بررسی کتاب د
4 ساعت
8
399000 تومان رایگان!

دوره مجازی آموزش دین و زندگی ایلام

دوره مجازی آموزش دین و زندگی
بدون امتیاز 0 رای
دوره مجازی آموزش دین و زندگی -درک اطلاعات، فهم معانی، انتقال معلومات به حوزه ای جدید، تفسیر وقایع -بررسی کتاب د
4 ساعت
12
399000 تومان رایگان!

دوره مجازی آموزش دین و زندگی (کرمان)

دوره مجازی آموزش دین و زندگی
بدون امتیاز 0 رای
دوره مجازی آموزش دین و زندگی -درک اطلاعات، فهم معانی، انتقال معلومات به حوزه ای جدید، تفسیر وقایع -بررسی کتاب د
4 ساعت
0
399000 تومان رایگان!