کارگاه همدان
کارگاه های مجازی آموزش دروس علوم انسانی همدان

در راستاي همکاري معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش استان همدان و اداره تکنولوژی و گروه‌های آموزشی استان همدان با مرکز ترویج علوم انسانی مبنی بر برگزاري دوره‌هاي مجازي آموزش دروس علوم انسانی برگزار می گردد.

دوره زبان انگلیسی زمان مشاهده دوره 11 الی17 اسفند زمان آزمون آنلاین 18 اسفند با تدریس دکتر بیگ محمدی
دوره جغرافیا زمان مشاهده دوره 11 الی17 اسفند زمان آزمون آنلاین 18 اسفند با تدریس دکتر یمانی و دکتر افشار
دوره جامعه شناسی زمان مشاهده دوره 12 الی18 اسفند زمان آزمون آنلاین 19 اسفند با تدریس دکتر مرصعی
دوره عربی زمان مشاهده دوره12 الی18 اسفند زمان آزمون آنلاین19 اسفند با تدریس دکتر جال
مطابق بخشنامه شماره 12/99/33869 مورخ 1399/12/10 برای همکارانی که که نمره بالای 12 کسب نمایند گواهی صادر خواهد شد.

مشاهده همه 4 نتیجه

دوره مجازی آموزش عربی (‌همدان)

دوره مجازی عربی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره ضمن خدمت عربی اهداف آموزش آموزش مجازی عربی همدان بررسی تفضیلی…
4 ساعت
10
399000 تومان رایگان!

دوره مجازی آموزش جامعه شناسی (همدان)

دوره مجازی آموزش جامعه شناسی
دوره مجازی آموزش جامعه شناسی
4 ساعت
0
399000 تومان رایگان!

دوره مجازی آموزش جغرافیا (همدان)

دوره مجازی آموزش جغرافیا
4.67 6 رای
جغرافیا از دروس کاربردی و جذاب علوم انسانی است که آموزش درست و بهینه آن می تواند راهگشا دانش آموزان در زندگی و
7
12
399000 تومان رایگان!

آموزش زبان انگلیسی / دوره های مجازی استان (همدان)

دوره مجازی آموزش زبان انگلیسی
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ ضمن خدمت زبان انگلیسی دوره مجازی آموزش زبان انگلیسی Communicative Language Teaching…
4:30
12
399000 تومان رایگان!