کارگاه مرکزی

کارگاه مجازی علوم و فنون ادبی استان مرکزی

در راستاي همکاري معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش استان مرکزی و اداره تکنولوژی و گروه‌های آموزشی استان مرکزی با مرکز ترویج علوم انسانی مبنی بر برگزاري دوره‌هاي مجازي آموزش دروس علوم انسانی به اطلاع می رساند.

دوره علوم و فنون ادبی، زمان برگزاری دوره 11 الی 17 اسفند و زمان آزمون 18 اسفند با تدریس دکتر عباسعلی پور علیزاده
مطابق بخشنامه شماره 1500/99/29787/44 مورخ 99/12/09 اداره تکنولوژی و گروه‌های آموزشی برای همکارانی که که نمره بالای 12 کسب نمایند گواهی ضمن خدمت صادر خواهد شد.

رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان مرکزی جناب آقای فارسیجانی: یکی از مهمترین اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اصلاح محتوا، ارتقای جایگاه ، افزایش کیفیت و به کارگیری علوم انسانی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر مبنای دینی در چهارچوب نظام معیار اسلامی است . بر همین اساس دانش‌افزایی مستمر معلمان در حین خدمت یکی از اهدافی است که در راه کار ۴-۱۵ سند تحول بنیادین بیان شده است .

نمایش یک نتیجه

دوره آموزشي علوم و فنون ادبی با هدف عروض سماعی (مرکزی)

دوره مجازی آموزش علوم و فنون
دوره مجازی عروض و قافیه، مرکز ترویج علوم انسانی با انجام نظرسنجی بین سرگروه های ادبیات سراسر کشور در خصوص عمده
8:30
12
399000 تومان رایگان!