دکتر عاشور اکرمی، معاون آموزش متوسطۀ ادارۀ کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی:

علوم انسانی به مثابه علومی راهبردی مهمترین نقش را در فرایند توسعه ملی هر کشور برعهده دارد.

زیرا این علوم انسانی است که با تعیین تعریف توسعه ملی، ابعاد توسعه و اهداف و مسیر آن، نقش اساسی را در ترسیم چارچوب‌های توسعه هر کشور برعهده دارد.

در واقع، علوم انسانی با تعیین خطوط کلی، زیربنای توسعه به حساب می‌آید.

این مسئله در کلیۀ کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته نیز مورد توجه قرار گرفته و رشته‌های مختلف علوم انسانی با تئوری‌هایی که در این زمینه ایجاد کرده‌اند، منابع را مدیریت می‌کنند.

از سوی دیگر، علوم انسانی علاوه بر ترسیم خطوط کلی توسعه، نقش بسیار مهم و مؤثری در سایر ابعاد توسعه و خصوصاً ارتقای جایگاه آموزش و پرورش هر کشور  دارد.

مقام معظم رهبری نیز به حوزۀ علوم انسانی تأکید ویژه‌ای داشته اند.

بر اساس تأکیدات ایشان، یکی از مهمترین اولویت‌های هر نظام سیاسی، تلاش در راستای دستیابی به توسعه در حوزه علوم انسانی به ویژه توسعه در حوزه‌های  سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

این مسئله در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران نیز از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.

به گونه‌ای که در اسناد فرادستی آموزش و پرورش کشورمان به علوم انسانی توجه ویژه ای شده است.

تأکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر این مقوله و اختصاص یک حوزۀ تربیتی جداگانه از 11 حوزۀ تعریف شده در برنامه درس ملی نظام جمهوری اسلامی، به حوزه علوم انسانی و ارتباط مستقیم چهار حوزه تربیتی دیگر با علوم انسانی، نشان‌دهندۀ اهمیت این موضوع در میان سیاستگذاران نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

علوم انسانی به عنوان زیربنا، بستر و زمینه‌سازِ توسعۀ ملی و بومی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است زیرا که مسئله‌یابی، کشف و تبیین مسائل و استنباط راهبرد و تعیین مسیر استراتژی کلان هر نظام سیاسی، یکی از مهمترین وظیفه‌ای علوم انسانی است.

نمایش یک نتیجه

کارگاه جغرافیا با تدریس دکتر جواد حاج‌ علی‌زاده

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ جغرافیا با تدریس دکتر حاج‌ علی‌زاده یکی ازضرورت‌های اساسی وجود این برنامه…
0
399,000 299,000 تومان