دوره کردستان 1400

آموزش و پرورش استان کردستان با افتخار یکی از استان های سرآمد کشور از لحاظ نیروی کارآمد، متخصص و متعهد علی الخصوص در حوزه علوم انسانی محسوب می شود، که همین امر می طلبد تا جهت حفظ جایگاه، بروزآوری و به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات همکاران و … همواره برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف جزو دستور کار گروه‌های آموزشی استان باشد. در همین راستا با همکاری مرکز ترویج علوم انسانی طی دو مرحله اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف ویژه دبیران دوره دوم متوسطه نمودیم و امیدواریم این گونه اقدامات، گامی مفید در راستای نیل به اهداف بلند آموزش و پرورش فرزندان عزیزمان باشد.

!

محصولی یافت نشد.

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.